เฟือง, เพลาลูกเบี้ยวฝั่งท่อไอเสีย

เฟือง, เพลาลูกเบี้ยวฝั่งท่อไอเสีย