ตัวจับยึดอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง

ตัวจับยึดอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง