ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ PCSGH ห่างไกล NCDs

16 สิงหาคม 2561

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพของพนักงาน โดยจัดโครงการ PCSGH ห่างไกลโรค NCDs ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นพนักงานที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรค NCDs จำนวน 30 ท่าน ภายในกิจกรรมมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเทพรัตน์ มาให้ความรู้ทางด้านการทานอาหาร การคำนวณปริมาณแคลลอรี รวมถึงการออกกำลังกายที่ถูกวิธี

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด