ข่าวประชาสัมพันธ์

PCSGH ปันน้ำใจ มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับรพ.มหาราช

27 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ นางวรรณา เรามานะชัย และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 700,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด