ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิทินเก่าอย่าทิ้ง...เราขอ

24 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดโครงการปฏิทินเก่าอย่าทิ้งเราขอ โดยการรวบรวมปฏิทินที่ใช้แล้ว นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำปฏิทินไปทำสื่อการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด