ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน

03 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต และเข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด