ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเครื่องดื่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

10 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯได้สนับสนุนเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ถนนสายมิตรภาพ – หนองปลิง ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด