ข่าวประชาสัมพันธ์

PCW รับรางวัลในโครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จากกระทรวงสาธารณสุข

18 ธันวาคม 2561

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด เข้ารับรางวัลระดับประเทศประเภทโล่เงิน “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด