ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด >

27 ธ.ค. 2562

สารสนเทศเกี่ยวกับเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2 )

อ่านต่อ >

ตัวย่อหุ้น :

ราคาล่าสุด :

เปลี่ยนแปลง (%) :

- (-)

อัพเดท :

+ + + + +
+ +
+

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (“PCW”) ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง
เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนระบบบังคับรถ และชิ้นส่วนขับเคลื่อนต่างๆ
ได้แก่ Camshaft, Common Rail, Gear และ Shaft

อ่านต่อ >

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด (“PCD”) เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องจักรที่มีแรงฉีดถึง 2,500 ตัน ซึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่จำพวก Engine Crank Case, Engine Oil Pan, Engine Cover และ Case Housing

อ่านต่อ >

บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด

บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จากัด

บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด (“PCF”) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเหล็กแปรรูป
(Forging Products) มีความชำนาญเป็นพิเศษในการผลิตเหล็กแปรรูปร้อนขนาดใหญ่
ที่มีแรงตีเหล็กสูงถึง 6,000 ตัน เช่น Crank Shaft, Common Rail และ Balance Shaft

อ่านต่อ >

ลูกค้าของเรา