Press Release

ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้

01 August 2018

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตน์ จัดกิจกรรม ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ โดยนำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 ท่าน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด