Press Release

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

23 July 2018

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 50 คน ได้เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต โดยมีคุณวิมลมาลย์ ดุลย์ไธสง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต และทีมวิศวกร ได้ให้การต้อนรับ พร้อมพาคณะนักศึกษาเดินชมและให้ความรู้แก่นักศึกษา

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด