Press Release

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมกิจการ

03 July 2018

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต โดยมีคุณประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้บรรยายพร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ด้วย

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด