Press Release

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

22 June 2018

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 54 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต โดยมีคุณจันทร์ วกสูงเนิน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และทีมวิศวกร ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด