Press Release

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

11 June 2018

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต โดยมีคุณปรีชา ศิริโสภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และทีมวิศวกร ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด