Press Release

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน

07 March 2018

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต และเข้าศึกษาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด