Press Release

คณะธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

26 February 2018

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด ให้การต้อนรับคณะธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต และเข้าศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด