Press Release

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน

19 July 2019

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด