Press Release

โรงเรียนเซนต์สตีเฟ่นเขาใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน

08 May 2019

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์สตีเฟ่นเขาใหญ่ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต การควบคุมการทำงานด้วยหุ่นยนต์

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด