Press Release

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

04 February 2019

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการผลิต

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด