Press Release

PCSGH มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนเรียนดี ประจำปี 2562

20 June 2019

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทฯได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน มูลค่า 5,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด