Press Release

PCSGH สนับสนุนเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

02 May 2019

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน มูลค่า 350,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ คุณวรรณา เรามานะชัย และคุณพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เป็นผู้มอบ

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด