Press Release

PCSGH ส่งมอบกรวยจราจร เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับท้องถนน

27 March 2019

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้มอบกรวยจราจร จำนวน 10 อัน ให้กับสถานีตำรวจโพธิ์กลาง (ย่อยโคกกรวด) โดยมีนายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้มอบ เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด