Press Release

วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562

07 February 2019

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯ ได้มอบพัดลมจำนวน 10 ตัวให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดประจำปี 2562 โดยมีคุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และ คุณณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด