Press Release

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

12 January 2019

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ภายในกิจกรรมมีการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และ แจกขนมให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม โดยหน่วยงานราชการที่ทางบริษัทฯ เข้าร่วมมีดังนี้

  1. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
  2. เทศบาลตำบลโคกกรวด
ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด