Press Release

PCSGH คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียน

27 November 2018

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน (Best Company Performance Awards) ในงาน SET Awards 2018 ณ หอประชุมสุกรีย์แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปหน้าข่าวทั้งหมด